JAVOŘICKÁ PADESÁTKA - J50/2021

leták

V.ročník J50

Tímto bychom Vás rádi pozvali na již V.ročník tradičního závodu J5O!!!

Závod startuje v sobotu 14.8.2021 v obci Světlá (místní hasičárna) v 10:00 a končí ve stejném místě téhož dne ve 23:00 Vyhlášení vítězů proběhne v sobotu ve 20:00.

Princip závodu spočívá v co nejrychlejším zdolání cca 50 km trasy chůzí či během. Závodník musí v daném pořadí projít níže uvedené kontrolní stanoviště: START Světlá >> vrchol Javořice (dále jen J837) >> Mrákotín >> J837 >> Lhotka >> J837 >> Řásná >> J837 >> Janštejn >> J837 >> Klatovec >> J837 >> CÍL Světlá

Závod J50 je doplňkovým jednorázovým závodem k celoroční soutěži NK365 (Na kopce 365). Účast v závodu J50 není podmíněna registrací v NK365. Registrace výstupů při závodu J50 Pro registrované závodníky v NK365 probíhá vkládání výstupů stejně jako v celoročním závodu (včetně načítání otočných míst). Pro neregistrované závodníky nebo závodníky bez mobilních dat bude probíhat načítání výstupů dokládáním fotografií z vrcholu i z otočných míst v jednotlivých obcích, které budou označeny kódem. Při dosažení vrcholu Javořice je nutné kontaktovat kontrolní osobu, která Vás výstup zaznamená. Z otočných míst tedy stačí doložit fotografii (z fotografie musí být patrné, o jakého závodníka se jedná).

Registrace bude probíhat od 8:30 v hospodě ve Světlé pod Javořicí. Pokud chcete urychlit registraci, můžete si stáhnout formulář, který vytištěný a vyplněný předložíte u zápisu. Z důvodu organizační přípravy jsme stanovili zvýhodněnou cenu startovného na 300,- Kč. Tato částka je splatná do 10.8.2021. Startovné je možné zaplatit: HOTOVĚ ve firmě GASKOM – servis s.r.o., Nádražní 713, Počátky NEBO Převodem na účet 19-3913220247/0100 jako variabilní číslo uveďte svůj telefon a zároveň zašlete email na info@vhtpocatky.cz se svým jménem, příjmením a telefonem. Startovné na místě bude 400,- Kč. V případě registrace závodníků mladších 18-ti let bude nutné doložit souhlas zákonného zástupce! Dokument Vám rádi zašleme emailem, jen je třeba, aby se zákonný zástupce dostavil s podepsaným dokumentem na start závodu. V ceně startovného je startovní číslo a občerstvení během závodu na občerstvovací stanici, která bude zřízena na vrcholu Javořice. K dispozici bude voda, ovoce, pečivo, salám a další.. V cíli závodu bude připraveno občerstvení, které není v ceně startovného (pivo, limo, klobásy, maso…)

Účast v závodě J50 je na vlastní nebezpečí a případné potíže musí závodník vyřešit vlastními silami a prostředky. Organizátor nezodpovídá za možné újmy vzniklé při účasti v závodu. Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků! Jakékoliv případné pojištění si účastník sjednává výlučně sám na své náklady. Účastník podáním přihlášky do závodu a převzetím startovacího čísla potvrzuje všechny podmínky stanovené organizátorem závodu a potvrzuje, že je obeznámen se svým zdravotním stavem a je zdravotně způsobilý pro účast v závodě a že uzpůsobí své tempo náročnosti terénu a počasí. Během závodu není na místě přítomna RZS a její dostupnost během závodu může být delší než 20 minut s ohledem na náročnost terénu. V případě předčasného ukončení závodu je závodník povinen neprodleně informovat organizátora závodu na tel. čísle 777 614 966 (Lukáš Marek), či informovat pořadatele na vrcholu Javořice, který zprávu o konci závodu předá dále. Každý závodník je povinen projít stanovenými kontrolními body v daném pořadí. Trasa z vrcholu na kontrolní bod není pevně stanovena a ani není značena. Předpokládá se, že závodník zná místní terén nebo že si trasu předem prostuduje. Svým způsobem se jedná o orientační závod.

Pokud Vám je něco nejasné, kontaktujte nás na info@vhtpocatky.cz, rádi Vám vše zodpovíme a poradíme.

Těšíme se na Vás na startu a vrcholu JAVOŘICE..

Soubory ke stažení:

  • mapa